ติดต่อเรา

บริษัท พริมโม่ เทคโนโลยี จำกัด

19/183 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125557019897

เบอร์ออฟฟิศ 02-102-4363
โทรสาร 02-102-4362
Email sale@primmo.co.th